Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 2016-08-05, VI Ga 306/16 premium

Sygn. akt VI Ga 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Jasilkowska ( sprawozdawca) Sędziowie: SO Joanna Otto SO Elżbieta Zielińska Protokolant: Malwina Paszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2016 r. sprawy z zamówienia publicznego Powiatu (...) przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia (...) Linii Autobusowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. oraz interwenienta ubocznego po stronie zamawiającego Przedsiębiorstwa (...) S.A. z siedzibą w L. na skutek skargi wniesionej przez (... ) Linie Autobusowe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt KIO 661/15 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącej (...) Linii Autobusowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na rzecz zamawiającego Powiatu (...) i interwenienta ubocznego Przedsiębiorstwa (...) S.A. z siedzibą w L. kwoty po 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt VI Ga 306/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 10 maja 2016 r. (sygn. akt KIO 661/16) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy - (...) Linie Autobusowe spółki z ograniczoną...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego

1   -   Doktryna i orzecznictwo wskazują, iż zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy na czas

2   -   akt KIO 491/15, treść zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia określonych zasobów wykonawcy

3   -   realności, rzeczywistości udostępnionego potencjału przez podmiot trzeci, zwłaszcza w sytuacji, gdy owo zobowiązanie jest jedynym dokumentem, z którego

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28