[ukryta sygnatura] – Blog Prasa – 2017

Sprawdziłem - w Pzp zwrot "Zamawiający może" występuje 158 razy, natomiast "Wykonawca może" tylko 24 razy. Ustawodawca tym samym daje wyraz woli przekazania większości uprawnień (do kształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w granicach dozwolonych prawem) zamawiającemu. Zatem, czy takie uprawnienie nie doznaje żadnego ograniczenia i faktycznie jest zależne tylko i wyłącznie od woli zamawiającego, niezależnie od skutków i etapu postępowania? ## Procedura odwrócona - [art. 24aa Pzp] W jednej z opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji Pzp, odnoszącej się do stosowania tzw. "procedury odwróconej", uregulowanej w art. 24aa Pzp: #wyrok-podsekcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona "Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma prawo przewidzieć zastosowanie tzw. "procedury odwróconej" w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Brak przewidzenia zastosowania tej procedury, zgodnie z w/w przepisem ustawy Pzp, z całą pewnością uniemożliwia zamawiającemu skorzystanie z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.