[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: KIO 486/17 Sygn. akt: KIO 492/17 Wyrok z dnia 3 kwietnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2017 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 13.03.2017 r. przez wykonawcę Enigma Systemy Ochrony Informacji, sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa B. w dniu 13.03.2017 r. przez wykonawcę Maxto sp. z o.o., S.K.A., ul. Willowa 87, 32- 085 Mydlniczka w postępowaniu prowadzonym Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy Maxto sp. z o.o., S.K.A., ul. Willowa 87, 32-085 Mydlniczka, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 486/17, po stronie odwołującego, B. wykonawcy Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego C. wykonawcy Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 486/17 oraz KIO 492/17 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia oba odwołania - w zakresie zarzutów podniesionych przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz

1   -   Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. "wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed

2   -   ust. 5 pkt 2 rozporządzenia "w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 tata

3   -   podmiotów uzyskaniem zamówienia, co zapewnia odpowiedni poziom konkurencji. Z analogicznych powodów jak wskazane względem zarzutu określonego w pkt lb Zamawiający uznaje że wymaganie posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji projektów, w ramach których projektowano, budowano i

+337 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28