Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-03-08, KIO 366/17

Sygn. akt: KIO 366/17 WYROK z dnia 8 marca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Protokolant: Agata Dziuban Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2017 r. przez wykonawcę: Iturri Poland Sp. z o.o., ul. Centralna 6, 43-346 Bielsko-Biała, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca: A. FR Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 7a, 72-200 Nowogard - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy: FR Protection Poland Sp. z o.o. na część 1,2 i 3 zamówienia, 1.2. nakazuje wezwanie przystępującego wykonawcy: FR Protection Poland Sp. z o.o. do uzupełnienia zaświadczenia z KRK o niekaralności prokurenta spółki FR Protection Poland Sp. z o.o., 1.3. dokonanie ponownej oceny i wyboru oferty w część 1,2 i 3 zamówienia 1.4. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Iturri Poland Sp. z o.o., ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła krk po terminie składania ofert

1   -   27 października 2016 r. tj. po terminie składania ofert. Możliwa jest zatem sytuacja, w której pomiędzy terminem składania ofert a datą wydania informacji z

2   -   dla podmiotu zbiorowego z daty po upływie terminu składania ofert. Potwierdza to również treść art

3   -   a zatem zbieżna z upływem terminu składania ofert, chociaż adnotacja o nie figurowaniu w rejestrze podmiotów zbiorowych KRK opatrzona jest inną datą tj

+283 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28