Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-03-06, KIO 308/17

Sygn. Akt KIO 308/17 Sygn. akt: KIO 308/17 WYROK z dnia 6 marca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2017 r. przez odwołującego: E.P. S.A. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: W.P.- P.Z.D.W. (...) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T.P. S.A - Lider Konsorcjum (...) oraz P.E.U. i M. Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum (...) zgłaszających przystąpienie po stronie zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy wybranego i nakazuje zamawiającemu powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. kosztami postępowania obciąża W.P.- P.Z.D.W. (...) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez E.P. S.A. (...) tytułem wpisu od odwołania, 3. zasądza od W.P.- P.Z.D.W. (...) kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz E.P. S.A. (...) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak drugiej strony formularza

1   -   ofercie wyraża wykonawca (tutaj w Formularzu Oferty K.T. - brak zobowiązania, że osoby wykonujące czynności

2   -   Zamawiający stwierdza, że w załączonym "Formularzu Oferty" brak jest oświadczenia na temat osób

3   -   sprzeczność ta przejawiła się przez brak oświadczenia woli wymaganej treścią formularza ofertowego w zmodyfikowanym jego dokumencie

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28