[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: KIO 90/17 KIO 112/17 WYROK z dnia 13 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia i 9 lutego 2017 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 13 stycznia 2017 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, B. w dniu 16 stycznia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M. Sp. z o.o., M. S.A., SAGI-EKO Sp. z o.o., INENERGIA Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1/9, 99-400 Łowicz przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M. Sp. z o.o., M. S.A., SAGI-EKO Sp. z o.o., INENERGIA Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 90/17 po stronie odwołującego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia LIMBA Sp. z o.o., EKONOVA S.A. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 90/17 oraz KIO 112/17 po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia oba odwołania i nakazuje ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28