Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 2017-02-01, IV Ca 1051/16 premium

Sygn. akt IV Ca 1051/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Małgorzata Michalska Sędziowie - SO Wacław Banasik (spr.) SO Joanna Świerczakowska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 18 stycznia 2017r. w P. sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 listopada 2016 r. KIO 2084/16 przeciwko zamawiającemu Gminie G. z udziałem odwołującego Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. i interwenienta ubocznego po stronie przeciwnika skargi (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w przedmiocie zamówienia publicznego 1. oddala skargę, 2. oddala wnioski Gminy G. i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zasądzenie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kosztów postępowania skargowego. IV Ca 1051/16 UZASADNIENIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy G. w 2017 roku" zostało wszczęte przez ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28