[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Jolanta Markowska Agata Mikołajczak Protokolant: Sylwia Jankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2017 roku, przez ASSECO Poland S.A., ul. Olchowa 14; 35-322 Rzeszów, w postępowaniu prowadzonym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Matejki 5; 50-333 Wrocław, przy udziale: a. SmallGIS sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A; 30-415 Kraków - zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, b. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch Polska S.A. oraz Comarch S.A., al. Jana Pawła 39a; 31-864 Kraków, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty ASSECO Poland S.A., powtórne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty ASSECO Poland S.A. 2. Kosztami postępowania obciąża Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we ...

Przykładowe fragmenty dla hasła KIO 170/17

1   -   sygn. akt: KIO 170/17 WYROK z dnia 8 lutego

2   -   Wrocławiu. Przewodniczący: ………………………… Członkowie: …………………………. ………………………….. sygn. akt: KIO 170/17 Uzasadnienie Zamawiający - Dolnośląski Zarząd Melioracji

3   -   listopada 2015 r. sygn. akt KIO 2362/15 "Izba w pierwszej

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28