[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2017

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 27 stycznia 2017 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 30 grudnia 2016 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z 23 grudnia 2016 r. w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "realizację robót budowlanych w ramach Przetargu nr 1 - Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa-Trzebinia (km 1,150- 0,000 linii nr 134, km 15,810-29,110 linii nr 133)" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Ordysińska Katarzyna Prowadzisz wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych od 23 września do 23 grudnia 2016 r. prowadził kontrolę udzielonego przez zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamówienia publicznego na "realizację robót budowlanych w ramach Przetargu nr 1 - Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa-Trzebinia (km 1,150-0,000 linii nr 134, km 15,810-29,110 linii nr 133)", ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów

1   -   którym sąd jednoznacznie wskazał, iż brak jest przeszkód do ponownego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia zamawiającego nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z "rażąco niską ceną". Stanowisko to nie jest również

2   -   ww. wykonawcy o przedłożenie stosownych wyjaśnień wraz z dowodami. W odpowiedzi Konsorcjum TORPOL złożyło wyjaśnienia poparte dowodami, na podstawie których zamawiający uznał, iż zaoferowana cena nie była rażąco niska. Treść wezwania wystosowanego przez zamawiającego

3   -   publicznych. Służyć temu mają same wyjaśnienia, a także dowody, jeżeli istnieją. Tym samym to wykonawca ma udowodnić, że cena oferty nie jest rażąco niska. Ponadto, brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie

+200 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28