[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 16 stycznia 2016 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2016 r. przez wykonawcę P.B.D. Spółka Akcyjna z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Ruda Śląska przy udziale wykonawcy M.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.S. P.B.M.P. z siedzibą w Ś. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy M.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.S. P.B.M.P. z siedzibą w Ś. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie Budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Stromej/Bytomskiej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu" Nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny oferty wykonawcy M.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.S. P.B.M.P. z siedzibą w Ś. w kryterium oceny ofert: w kryterium doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   realizacji, 4 pkt w kryterium kara umowna, 7,5 pkt w kryterium

2   -   przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcę M.S.a

3   -   obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28