[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/93/16 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Kolejowa 2 Legnica 59-220 Legnica Rodzaj zamówienia: dostawa Przedmiot zamówienia : dostawa jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia 08.10.2016 r. postępowania: Numer ogłoszenia 2016/S 195-351731 o zamówieniu: Wartość zamówienia: 209.000.000,00 zł (tj. 50.061.079,31 euro) Środki UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 8.2 cz. I siwz (IDW) - "Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp" wskazał, że przewiduje wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28