[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKUE/KD/97/2016 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Nazwa i adres zamawiającego: Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 33-200 Dąbrowa Tarnowska Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia postępowania: 20.01.2015 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP nr 13422-2015 Wartość zamówienia: 447.154,47 zł (105 837,88 euro) Środki UE: PROW 2007-2013 2. Opis i kwalifikacja prawna naruszeń: 1. Przedmiot zamówienia obejmował modernizację boisk sportowych w Smęgorzowie, tj.: 1. Modernizacja boisk sportowych o nawierzchni gruntowej do gry w piłkę ręczną i koszykową, 2. Wykonanie piłkochwytów i ogrodzenie terenu, 3. Urządzenie terenów zielonych, 4. Zagospodarowanie terenu, 5. Budowa dojść i dojazdów, 6. Wyposażenie kompleksu, 7. Ominięcie kolizji z infrastrukturą podziemną (przyłącza wody i gazu). Zamawiający zastrzegł, iż roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28