[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2016

Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKD/KND/33/15 UZP/DKD/KND/34/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Gmina Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki. Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiot zamówienia: 1) Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (umowa z dnia 26 czerwca 2015 r.) (sygn. KND/33/15/DKD); 2) Umowa z dnia 13 marca 2015 r. na obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Jeżów Sudecki (sygn. KND/34/15/DKD). Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8/brak stosowania ustawy PZP Wartość zamówienia: 923 729,04 zł (218 639,27 euro), w tym: 840 173,04 zł (odbiór odpadów zmieszanych) oraz 83 556 zł (odbiór odpadów gromadzonych selektywnie) Wszczęcie kontroli: na wniosek Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: I. Naruszenia odnoszące się do postępowania pn. "Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki" (KND/33/15/DKD) oraz zamówienia na obsługę selektywnej ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   art. 6d ust. 1 UCPG. Uwzględniając powyższe należy dojść do

2   -   art. 6 d ust. 1 UCPG. Mając na uwadze, iż przedmiotem

3   -   art. 6c ust. 1 UCPG, organizacja odbioru odpadów komunalnych, zarówno

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28