Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2016-09-09, XXIII Ga 345/16 premium

Sygn. akt XXIII Ga 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Wiktor Piber (spr.) Protokolant: Prot. sąd. Rafał Artymiuk po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wspólnie ubiegających się o zamówienie z udziałem zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamówienie publiczne od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt (...) I. zmienia zaskarżony wyrok i uwzględnia odwołanie wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; II. nakazuje (...) spółce akcyjnej w W. (Zamawiającemu): a) wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne wykonawcę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.; b) odrzucenie oferty (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.; c) powtórzenie czynności wyboru ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego

1   -   należycie. Zamawiający nie odtajnił/udostępnił zobowiązania podmiotu trzeciego oraz wykazu osób (strona 16

2   -   pozostałe zarzuty dotyczące utajnienia dokumentów (zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz wykaz osób) wskazane w

3   -   do zarzutu skargi dotyczącego "antydatowania" zobowiązania podmiotu trzeciego. Nie uczynił tego gdyż zarzut

+39 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28