[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2015

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Irena Jakubiec - Kudiura (spr.), Sędzia WSA - Marek Krawczak, Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 r. sprawy ze skargi Miasta P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia (...) września 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju utrzymał w mocy decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia [...] października 2013 r. określającą Miastu P. zwrot kwoty 716.502,79 zł stanowiącej dofinansowanie wraz z odsetkami od wspomnianej kwoty. Powyższa decyzja zapadła w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych: W dniu [...] listopada 2009 r. pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem została podpisana umowa o dofinansowanie nr [...], której celem było finansowe wsparcie realizacji projektu nr [...] pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w P.". Umowa o dofinansowanie została zmieniona aneksami z dnia [...] lutego 2013 i [...] marca 2010 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   skarżący podkreślił bardzo istotną kwestię ceny wybranej oferty w kontekście rażąco niskiej ceny. Odwołując się do dopuszczonego jako dowód pisma Inżyniera

2   -   nakazywało zastanowienie się nad problemem rażąco niskiej ceny. Skarżący odwołał się do wyjaśnień Inżyniera Kontraktu w tej mierze

3   -   oferta, która zawierałaby nieco niższą cenę stanowiłaby cenę rażąco niską. Zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyjęcia tak arbitralnego stanowiska Inżyniera

+181 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28