[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Sędziowie WSA Barbara Pasternak WSA Hanna Knysiak-Sudyka Protokolant Małgorzata Krasowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2016 r. sprawy ze skarg A Sp. z o.o. z siedzibą w W i B Sp. z o.o. z siedzibą w W na czynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 25 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty skargi oddala. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015 r. Gmina (zwana dalej w skrócie dalej "Koncesjodawcą") ogłosiła postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w K oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023 (znak sprawy [...]), zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr [...] - 2015. W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka A Sp. z o.o. w organizacji złożyła wniosek o zawarcie umowy koncesji w ww. postępowaniu i następnie brała udział w negacjach. W dniu 23 marca 2016 r. Koncesjodawca zaprosił do złożenia ofert kandydatów, z którymi prowadził negocjacje przesyłając opis warunków koncesji z załączonym projektem umowy koncesji, do którego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   w ocenie Konsecjodawcy żadnych podstaw do opierania zarzutów skargi na instytucji kryterium rażąco niskiej ceny znanej ustawie o zamówieniach publicznych

2   -   jest powiązana z chociażby pojęciem "rażąco niskiej ceny". Trafnie w tej sprawie mógł

3   -   oferty także pod kątem np. "rażąco niskiej ceny" lub oceniać, czy warunki realizacji

+134 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28