Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-09-26, KIO 1708/16

Sygn. akt: KIO 1708/16 Wyrok z dnia 26 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 23 września 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 września 2016 r. przez wykonawcę P. P. działający pod firmą Zakład Usługowo Handlowy "DYNAMIC" P. P. w Rzuchowej w postępowaniu prowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie przy udziale wykonawcy Remost sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania odwołującego i czynności odrzucenia złożonej przez tego wykonawcę oferty oraz nakazuje ponowienie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty tego wykonawcy. 2. kosztami postępowania obciąża Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Zakład Usługowo Handlowy "DYNAMIC" P. P. w Rzuchowej tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 36b ust. 2

1   -   Wynika to wprost z treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym

2   -   jak i wskazanie). Natomiast według art. 36b ust. 2 ustawy - jeżeli zmiana albo rezygnacja

3   -   zmiana treści oferty w rozumieniu art. 87 ustawy PZP. Wskazał także na art. 36b ust. 2, dopuszczający zmianę podwykonawcy także na

+64 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28