Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-08-09, KIO 1381/16

Sygn. akt: KIO 1381/16 WYROK z dnia 9 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lipca 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Vimap Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 2) MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Geocart S.p.A z siedzibą w Potenza, Proximus S.A. z siedzibą w Katowicach, J.G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HOTYZONT-GEO Biuro Usług Geodezyjnych mgr inż. J.G., adres dla Lidera Konsorcjum: Viale del Baseto 120, 85100 Potenza zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Vimap Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 2) MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów i: 2.1. zalicza w poczet ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28