[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lipca 2016 r. przez wykonawcę: E.H. prowadzącą działalność gospodarczą- firmą "KONCEPT E.H." Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Młp., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa, PI. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawca: A. B.K. prowadzący działalność gospodarczą- firmą BARTGRAFIC B.K., ul Składowa 10, 62-081 Przeźmierowo orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, 1.3. wezwanie odwołującego do uzupełnienia zdjęć każdego z rodzajów urn, określonych w pkt 3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.4. wezwanie odwołującego do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   tożsamy z przyjętą ofertą. (…) § 7 Kary umowne W przypadku, gdy Wykonawca będzie

2   -   Kodeksu cywilnego jako: "Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, które stanowi

3   -   które będą przyjmowane do rozliczeń stron, czy spełnienie parametrów granicznie wymaganych

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28