[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Halina Kułaga Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński Robert Konstanty Rudnicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.08.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Władysława Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/38 od oddalenia przez zamawiającego Miasto i Gminę Olkusz Olkusz, ul. Rynek 1 protestu z dnia 16 lipca 2004 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Władysława Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/38 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 604 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące sześćset cztery złote czterdzieści groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Władysława Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/38 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28