[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Waldemar Marian Kuryłowicz Ryszard Paweł Krawczyk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.08.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Antoniego Witolda Gołąbka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane "WID-BAS" Konstancin-Jeziorna, ul. Rynkowa 6 od oddalenia przez zamawiającego Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa, ul. Szaserów 128 protestu z dnia 16 lipca 2004 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa, ul. Szaserów 128 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 771 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złoty czterdzieści groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Antoniego Witolda Gołąbka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane "WID-BAS" Konstancin-Jeziorna, ul. Rynkowa 6 2) dokonać wpłaty kwoty 4 771 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28