[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 10 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówJarosław Eligiusz Kasiński Arbitrzy:Eugeniusz Szczepan Uchyła Irena Helena Dąbrowska ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10.08.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Spółdzielnia Inwalidów NAPRZÓD Z.P.Ch. Oddział Gliwice, Gliwice ul. Portowa 14 od odrzucenia przez zamawiającego Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 18 protestu z dnia 15 lipca 2004 r. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Spółdzielnia Inwalidów NAPRZÓD Z.P.Ch. Oddział Gliwice, Gliwice ul. Portowa 14 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 215 zł 76 gr (słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Spółdzielnia Inwalidów NAPRZÓD Z.P.Ch. Oddział Gliwice, Gliwice ul. Portowa 14 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty 1...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28