[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Przechocki Arbitrzy: Irena Helena Dąbrowska Szczepan Leon Lewna Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4.08.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Koszykowa 78 od oddalenia przez zamawiającego Jednostkę Wojskową Nr 2063 Warszawa, ul. Banacha 2 protestu z dnia 14 lipca 2004 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Koszykowa 78 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 888 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Koszykowa 78 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28