[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 13 lipca 2016 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Ryszard Tetzlaff Paweł Trojan Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 13 lipca 2016 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2016 roku przez SILTEC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie przy udziale wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 Spółka Akcyjna w Zegrzu Południowym, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz SILTEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie wykonawcy art 24 ust. 1 pkt. 13

1   -   wniósł odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 1e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu

2   -   przedmiotowym postępowaniu, tj. na dzień 1.06.2015 r. osoby te posiadały odpowiednie uprawnienia; 2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu

3   -   do kierowników robót oraz ewentualnie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13le ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, w przypadku niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28