[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 czerwca 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2016r. przez wykonawcę OpenOffice Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 12/130 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30 orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę OpenOffice Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 12/130 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę OpenOffice Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 12/130 tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   warunki: wspiera w swej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XadES, zamawiający w

2   -   formatu XAdES. Tym samym dla podpisu elektronicznego określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady

3   -   zamawiający miał prawo oczekiwać wspierania podpisu elektronicznego w formacie XAdES. Na marginesie

+69 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28