powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2016

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda, Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska, , Protokolant specjalista Dominika Janicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 roku sprawy ze skargi Powiatu Radomszczańskiego na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. nr 12/2015/PR w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 roku, Nr 17/RP/2014; 2) zasądza od Zarządu Województwa Łódzkiego na rzecz Powiatu Radomszczańskiego kwotę 42.375 ( czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 12/2015/PR, działając na podstawie art. 138 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   358,82 - 1 162,72 kara umowna] x 99% = 28 719,71

2   -   358,82 - 1 162,72 kara umowna] x 99% = 28 719,71

3   -   zł-17 163,66 zł kary umowne]x99% = 5 475,20

+39 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.