Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-02-29, KIO 191/16

Sygn. akt: KIO 191/16 WYROK z dnia 29 lutego 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Beata Pakulska-Banach Daniel Konicz Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego br. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Izan+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, Naprzód Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie oraz Naprzód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DGP Clean Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy, DGP DOZORBUD Grupa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy oraz Przedsiębiorstwo Usługowe GOS - ZEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, wnoszących sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu orzeka: 1. oddala ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28