powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz Sędziowie: SSO Maja Smoderek (spr.) SSO Beata Gutkowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Misiejuk po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi zamawiającego Skarbu Państwa - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Konsorcjum: Grupa (...) Spółki z o.o. w K., Grupa (...) Spółki z o.o. w K. oraz Konsorcjum: (...). D. i Spółka sp. j. w O., R. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. o udzielenie zamówienia publicznego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt KIO 1351/14 1. 1. zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie; 2. zasądza od Konsorcjum: Grupa (...) Spółki z o.o. w K., Grupa (...) Spółki z o.o. w K. na rzecz Skarbu Państwa - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) zł tytułem ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 2 pkt. 4, art. 24 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 26 ust. 2b i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

2   -   również wykonawcę, który na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, korzysta z zasobów podmiotu

3   -   się nad rolą podmiotu z art. 26 ust. 2b Pzp i dostrzegł, iż istotą

+41 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.