[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 16 lipca 2015 r.(*) Ponowne przydzielenie sprawy - Otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Włochy) postanowieniem z dnia 26 września 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 grudnia 2013 r., w postępowaniu: Puligienica Facility Esco (PFE) SpA przeciwko Airgest SpA, przy udziale: Gestione Servizi Ambientali Srl, Zenith Services Group Srl, TRYBUNAŁ (wielka izba), w składzie: K. Lenaerts, wiceprezes Trybunału, pełniący funkcję prezesa, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, T. von Danwitz, C. Vajda, S. Rodin i K. Jürimäe, prezesi izb, A. Rosas, E. Juhász (sprawozdawca), A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, D. Šváby, J. L. da Cruz Vilaça i F. Biltgen, sędziowie, rzecznik generalny: M. Wathelet, sekretarz: A. Calot Escobar, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, wydaje następujące Postanowienie 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28