[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 - Zaproszenie do składania ofert na budowę i konserwację instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową - Zmiana oferty po otwarciu ofert - Odrzucenie oferty skarżącej - Niedopuszczalność - Naruszenie prawa - Brak W sprawie [sygnatura ukryta] P(R) mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 57 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 6 lutego 2015 r., STC SpA, z siedzibą w Forli (Włochy), reprezentowana przez A. Marelliego oraz G. Deluccę, avvocati, strona skarżąca, w której pozostałymi uczestnikami postępowania są: Komisja Europejska, reprezentowana przez L. Cappellettiego, L. Di Paolo oraz F. Moro, działających w charakterze pełnomocników, strona pozwana w pierwszej instancji, CPL Concordia Soc. coop., z siedzibą w Concordia Sulla Secchia (Włochy), reprezentowana przez A. Pentę, avvocato, interwenient w pierwszej instancji, WICEPREZES TRYBUNAŁU, po wysłuchaniu M. Watheleta, pierwszego rzecznika generalnego, wydaje następujące Postanowienie 1 Spółka STC SpA (zwana dalej "STC") wnosi w odwołaniu o ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28