[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2001

Wyrok z dnia 13 września 2001 r., [sygnatura ukryta] Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pominięciem obowiązkowej procedury przetargowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) jest nieważna bez względu na to, czy przepisy regulujące ten typ umowy przewidują skutek nieważności. Sędzia SN Filomena Barczewska (przewodniczący) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sędzia SA Krystyna Bilewicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa BIG Banku Gdańskiego S.A. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie P., Wojewodzie Ł. i Wojewodzie W.-M., z udziałem interwenienta ubocznego - obecnie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 13 września 2001 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1998 r. oddalił kasację i zasądził od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia, Wojewody Ł., Wojewody P. kwotę 6000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 czerwca 1998 r. oddalił apelację BIG Banku Gdańskiego S.A. w G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego w G. z dnia 14 listopada ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28