powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Hubert Wrzeszcz Protokolant Piotr Malczewski w sprawie z powództwa T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Zakładowi Inżynierii Miejskiej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 listopada 2014 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 listopada 2013 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Sąd pierwszej instancji wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2013 r. uwzględnił powództwo zasądzając od pozwanego inwestora łącznie kwotę 449.475 zł, z czego kwotę 365.573 zł na podstawie art. 405 k.c. w zw. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   że pozwany nie obciążył powoda karą umowną za odstąpienie przez pozwanego od

2   -   nie mogą stanowić skutecznego naliczenia kary umownej. Reasumując, Sąd Apelacyjny uznał, że

3   -   powoda z tytułu wynagrodzenia z karą umowną (s. 10 uzasadnienia). W tej

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.