[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 lutego 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paulina Zielenkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2016 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 lutego 2016 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 A, 53-129 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, przy udziale wykonawcy Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 A, 53-129 Wrocław i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10. 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 A, 53-129 Wrocław przez tytułem wpisu od odwołania ; 2.2. zasądza od SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 A, 53-129 Wrocław na rzecz zamawiającego Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kwotę na 3.960, 60 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28