[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 19 maja 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z odwołania J. M. przeciwko Gminie B. o udzielnie zamówienia publicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 maja 2005 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego w K. z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. akt IV Ca (...), oddala zażalenie. Uzasadnienie Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w W. wyrokiem z dnia 14 września 2004 r. oddalił odwołanie J. M. od oddalenia jego protestu przez zamawiającego - Gminę B. w B. Sąd Okręgowy w K. - na skutek skargi J. M. na wspomniany wyrok - postanowieniem z dnia 9 grudnia 2004 r. uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył postępowanie w sprawie oraz zasądził od Gminy B. na rzecz J. M. 5 024,40 zł kosztów postępowania przed Zespołem Arbitrów i od J. M. na rzecz Gminy B. 75 zł kosztów postępowania sądowego. Od tego orzeczenia Gmina B., powołując się na art. 392 k.p.c., wniosła kasację. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 24 lutego 2005 r. odrzucił tę kasację jako niedopuszczalną. Zdaniem Sądu w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie stosuje się art. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28