[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016

Sygn. akt [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 24 lutego 2016 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych 25 stycznia 2016 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej o sygn. UZP/DKUE/KD/30/2015 z 18 stycznia 2016 r., przekazanej za pismem z 18 stycznia 2016 r. {znak UZP/DKUE/W1/421/32(5)/15/MŁ} w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. "Inżynier kontraktu" dla Projektu pn.: Budowa systemu podczyszczania selektywnie zebranych odpadów na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania P2/2015) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Członkowie: Daniel Konicz Izabela Kuciak wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na uwzględnienie, z wyjątkiem zastrzeżeń odnośnie naruszenia opisanego w pkt 4. Sygn. akt [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła okreś świąteczny termin składania ofert

1   -   niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Potwierdzeniem, że wyznaczony termin składania ofert (6-dniowy, biorąc pod uwagę przerwę świąteczną) preferował wykonawców lokalnych, świadczy fakt

2   -   wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 1) trzy

3   -   na podstawie faktu, że jedyną ofertę złożyło Konsorcjum. W okolicznościach tego postępowania złożenie tylko jednej oferty równie dobrze mogło być związane z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, który przypadał w okresie świątecznym i dawał wykonawcom minimalny wymagany

+68 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28