[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Wyrok z dnia 8 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P.H.U. TRANSPRZĘT C. G., F. U. H. EKOLINE Usługi Komunalne M.M. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Przemyśl - Prezydenta Miasta Przemyśla przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2801/15 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców Konsorcjum: P.H.U. TRANSPRZĘT C. G. (pełnomocnik wykonawców) z siedzibą Zabłotce 51, 38-500 Sanok i F. U. H. EKOLINE Usługi Komunalne M.M. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum: P.H.U. TRANSPRZĘT C. G. (pełnomocnik wykonawców) z siedzibą Zabłotce 51, 38-...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   wskazane jednoznacznie czy dana instalacja regionalna jest uprawniona do przyjmowania odpadów

2   -   innych bioodpadów uchwała nie przewiduje regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, ale

3   -   w ofercie, posiada jedynie status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

+31 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28