Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-02-04, KIO 81/16

Sygn. akt: KIO 81/16 WYROK z dnia 4 lutego 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Wojciech Świdwa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2016 r. przez wykonawcę Fabrykę Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancin - Jeziorna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna przy udziale wykonawcy Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 81/16 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2.kosztami postępowania obciąża wykonawcę Fabrykę Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Fabrykę Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki tytułem wpisu od odwołania Stosownie...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28