Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-01-15, KIO 2722/15, KIO 2728/15 premium

Sygn. akt: KIO 2722/15 KIO 2728/15 WYROK z dnia 15 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 grudnia 2015 r. i 11 stycznia 2016 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 14 grudnia 2015 r. przez wykonawcę Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice B. w dniu 14 grudnia 2015 r. przez wykonawcę J.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J.W. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, ul. W. Łokietka 4, 41-933 Bytom w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice przy udziale: A. wykonawcy A.B. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Anka Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa A.B., ul. Daszyńskiego 449, 44-151 Gliwice zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2722/15 i KIO 2728/15 po stronie zamawiającego B. wykonawcy Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sikorskiego 5A, 41-922 Radzionków zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2722/15 i KIO 2728/15 po stronie zamawiającego C. wykonawcy M.K. prowadzącego działalność gospodarczą...

Przykładowe fragmenty dla hasła dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą

1   -   lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może

2   -   na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

3   -   być nadal uczestnikiem postępowania winien przedłużyć termin związania ofertą. Zaniechanie tej czynności rodzi bowiem skutek w postaci upływu terminu związania ofertą. Sąd Okręgowy w Tarnowie w

+308 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28