[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 grudnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2015 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra orzeka: 1) uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności wykluczenia wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim z postępowania o udzielenie zamówienia oraz uznania oferty tego wykonawcy za odrzuconą, - powtórzenie czynności badania i oceny oferty wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim wraz z oceną pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu; 2) kosztami ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium nie obejmuje terminu związania ofertą

1   -   o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgodnie z treścią powołanego przepisu przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu związania ofertą należało - zgodnie z treścią pisma

2   -   w istocie uznał, że odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podnosząc w uzasadnieniu faktycznym okoliczności: "Wykonawca, (…) przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważność wadium został wniesiony po terminie", zamawiający zarzucił brak jednoczesności czynności przedłużenia terminu związania ofertą z przedłużeniem ważności wadium oraz przedłużenie ważności wadium po terminie wyznaczonym przez zamawiającego, co wskazuje

3   -   2016 r., stanowił potwierdzenie przedłużenia terminu ważności wadium w formie nie kwestionowanej przez zamawiającego. Zatem, odwołujący przedłużył okres ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. W wyroku z dnia 13

+118 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28