powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2015

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt [sygnatura ukryta] | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Waldemar Michaldo (spr.), Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Ewa Michna, Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015 r., sprawy ze skargi Uniwersytetu w K., na decyzję Zarządu Województwa M., z dnia 28 lipca 2015 r. Nr [...], w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , UZASADNIENIE Decyzją z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr [...] Zarząd Województwa zobowiązał U. (dalej także jako Beneficjent, Zamawiający) do zwrotu części dofinansowania w kwocie 949 116,23 zł w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (dalej IZ MRPO) na lata 2007-2013 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   racjonalnie uznać, że upubliczniona na stronie internetowej odpowiedź na wniosek o

2   -   formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli

3   -   rodzajem sankcji mającej częściowo charakter kary umownej, którą strony umowy przewidziały w

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.