59 / 257 BzG Prasa z dnia 2014-09-15, Kryteria rozstrzygania przetargów w USA i Wielkiej Brytanii Kryteria rozstrzygania przetargów w USA i Wielkiej Brytanii, BzG Prasa, 2014-09-15

Kubiszewski Jerzy, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Początek


Kubiszewski Jerzy

BzG 3/2014

Zamówienia publiczne

1. Walka z korupcją przetargową w budownictwie

Stany Zjednoczone w ostatnich latach udzieliły pomocy finansowej

obszarom objętym klęskami żywiołowymi. Na tym tle zaobserwowano

nasilające się zjawiska korupcji przetargowej. Reakcją na nie jest

wydana ...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2014-09-15, Kryteria rozstrzygania przetargów w USA i Wielkiej Brytanii, Kubiszewski Jerzy, Buduj z Głową, BzG 3/2014

x x Icon-view-drag&drop