60 / 257 BzG Prasa z dnia 2014-09-15, PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. II) PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. II), BzG Prasa, 2014-09-15

Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 3/2014

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Początek


Warwas Andrzej

BzG 3/2014

Zamówienia publiczne

Wprowadzenie - dodatkowe postanowienia SIWZ

Zgodnie z informacją zamieszczoną w poprzednim numerze BzG, w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczącej podwykonawstwa) zamawiający uzyskał nowe uprawnienia w zakresie określania wymagań ...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2014-09-15, PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. II), Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 3/2014

x x Icon-view-drag&drop