54 / 257 BzG Prasa z dnia 2014-12-15, PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. III) PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. III), BzG Prasa, 2014-12-15

Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2014

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Początek


Warwas Andrzej

BzG 4/2014

Zamówienia publiczne

1. Wymagania odnośnie umów o podwykonawstwo

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a zamawiający uzyskał prawo do określenia w SIWZ w przypadku zamówień na roboty budowlane wymagań dotyczących umowy (umów) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2014-12-15, PODWYKONAWSTWO wg nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (cz. III), Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 4/2014

x x Icon-view-drag&drop