48 / 257 BzG Prasa z dnia 2015-03-15, Pytania prejudycjalne dotyczące zamówień publicznych zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy (część I) Pytania prejudycjalne dotyczące zamówień publicznych zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy (część I), BzG Prasa, 2015-03-15

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2015

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Początek


Piasta Dariusz

BzG 1/2015

Zamówienia publiczne

Polskie sądy nie korzystały do tej pory zbyt często z możliwości zadawania

Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej "TSUE" lub "Trybunał")

pytań dotyczących interpretacji prawa unijnego w zakresie zamówień

publicznych. Zgodnie z art. 267 Traktatu o...
x x Icon-view-drag&drop