50 / 257 BzG Prasa z dnia 2015-03-15, Wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, BzG Prasa, 2015-03-15

Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Początek


Bednarczyk Grzegorz

BzG 1/2015

Zamówienia publiczne

W uchylonej w 2004 r. ustawie o zamówieniach publicznych przez

pewien czas znajdował się art. 42 ust. 6 stanowiący, iż wycofanie

oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.

Regulacja ta była o tyle ciekawa, że nie była zgodna z ...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2015-03-15, Wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015

x x Icon-view-drag&drop