Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2008-09-12, KIO/UZP 901/08

Sygn. akt KIO/UZP 901/08 WYROK z dnia 12 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek Członkowie: Grzegorz Mazurek Andrzej Niwicki Protokolant: Magdalena Sierakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.09.2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez PARSTER Sp. z o.o., 21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 32 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Tczów, 26-706 Tczów, Tczów 124 protestu z dnia 13 sierpnia 2008 r. przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie xxx. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża PARSTER Sp. z o.o., 21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 32 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez PARSTER Sp. z o.o., 21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 32; 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez PARSTER Sp. z o.o., 21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 32 na rzecz Gminy Tczów, 26-706 Tczów, Tczów 124 stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu kosztów postępowania odwoławczego wynagrodzenia pełnomocnika; 3) dokonać...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28