[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Dorota Mydłowska, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Joanna Zabłocka (spr.), Protokolant sekretarz sądowy - Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2014 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia ... listopada 2013 r. nr ... w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; oddala skargę UZASADNIENIE Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej jest orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach Naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) z dnia ... listopada 2013 r. wydane w przedmiocie odpowiedzialności A. P. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Orzeczenie zapadło w następującym stanie sprawy: Obwiniony A. P. w okresie objętym postępowaniem pełnił funkcję Wójta Gminy ... Jednym z zadań realizowanych w podległej mu jednostce było zadanie inwestycyjne pod nazwą "..." dofinansowywane w ramach działania 4.1 Infrastruktura Kultury Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu ...03.2012 r. jednostka otrzymała zaliczkowo środki ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaliczka

1   -   określone obowiązki, obciążał obowiązek rozliczenia zaliczki czyli złożenia wniosku o płatność

2   -   wniosku o płatność, tj. rozliczenia zaliczki, co uczynił, nie dochowując jednak

3   -   z prawem, czyli dokonała rozliczenia zaliczki w terminie. Dlatego WSA na

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28