[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Strabag spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszkowie oraz Strabag Rail a.s. w Střekov w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ETF Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielanach Wrocławskich oraz ETF S.A.S. w Beauchamp, przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Strabag spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszkowie oraz Strabag Rail a.s. w Střekov i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr [dwudziestu tysięcy złotych, zero groszy] uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających ...

Przykładowe fragmenty dla hasła URSSAF

1   -   niniejszego oświadczenia." Z treści zaświadczenia URSSAF z 27.01.2015 r

2   -   versement de cotisations", wystawione przez URSSAF [Regionalny Związek Poboru Składek na

3   -   brak wskazania w zaświadczeniu z URSSAF faktu niezalegania w zakresie świadczeń

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28