Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-10-26, KIO 2173/15, KIO 2174/15, KIO 2193/15, KIO 2194/15 premium

Sygn. akt: KIO 2173/15 KIO 2174/15 KIO 2193/15 KIO 2194/15 WYROK z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Grzegorz Matejczuk Marek Szafraniec Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2015 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu: 1. 8 października 2015 r. przez wykonawcę Sita Wschód sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (sygn. akt: KIO 2173/15); 2. 8 października 2015 r. przez wykonawcę Sita Wschód sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (sygn. akt: KIO 2174/15); 3. 9 października 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum KOM - EKO Serwis sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie oraz MTS sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (sygn. akt: KIO 2193/15); 4. 9 października 2015 r. przez wykonawcę KOM - EKO S.A., z siedzibą w Lublinie (sygn. akt: KIO 2194/15), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Lublin, przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum KOM - EKO Serwis sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie oraz MST sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28