[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2012

[sygnatura ukryta] - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Jagielska Sędzia NSA Joanna Kabat - Rembelska (spr.) Sędzia del. WSA Ludmiła Jajkiewicz Protokolant Anna Ważbińska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej R. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Kr 473/11 w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. w W. na czynność Gminy Miejskiej K. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w K.; 2. zasądza od Gminy Miejskiej K. na rzecz R. Spółki z o.o. w W. 380 (trzysta osiemdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego; 3. poleca zwrócić R. Spółce z o.o. w W. 300 (trzysta) zł tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej. UZASADNIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. wyrokiem z 17 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Kr 473/11 oddalił skargę R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. z dnia 7 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wyboru ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   2004/18/WE, poprzez zaniechanie wezwania MPO do złożenia wyjaśnień na temat sposobu kalkulacji oferty

2   -   także zarzut strony skarżącej co do rażąco niskiej ceny i braku wiarygodności możliwości dotrzymania

3   -   zgodności oferty z prawem. Podanie rażąco niskiej ceny przez oferenta formalnie odpowiada treści

+54 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28